Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Ping Pong
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Hållbar SFI i sikte

Det här fina gänget är vår utvecklingsgrupp för svenska för invandrare, SFI. Vi passade på att ställa några frågor till Lena Thorneus, nationell projektledare för SFI och ansvarig för utvecklingsgruppen.

Vad sysslar ni med?

– Vi är arbetar intensivt med att utveckla vårt SFI-erbjudande. Digitaliseringen har öppnat många dörrar och möjligheter. Våra elever ska lära sig svenska snabbt, men vår SFI ska vara också vara modern och hållbar i längden. Eleverna ska ha nytta av kunskaperna efter att kursen är slut. SFI är ju så mycket mer än bara en språkutbildning.

Hur menar du?

– Vi vill att eleverna ska lära sig mer än skolbänkssvenskan. De ska lära sig den svenska som de behöver för att klara sig i samhället. Det handlar mycket om att våga använda språket i vardagen. Eleverna ska komma underfund med hur de själva lär sig, så att de kan använda kunskapen hela livet.

Vad bra, men ska ni uppnå det?

– Vi övergår till entreprenöriellt lärande, dvs eleverna är delaktiga och tar ansvar för sina studier. Inom SFI-undervisning pågår ett paradigmskifte från standardiserade kurser till individualisering och ökat elevinflytande. Eleverna jobbar med sina egna långsiktiga mål i sikte. Det skapar relevans i utbildningen och de bästa förutsättningarna för att lära sig svenska. Vi har en vision och det är att varenda en ska komma ut i arbete. För att nå dit måste vi bli bäst i klassen på att leverera hållbar SFI.