Eductusportalen
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

För fackförbund

linkoping

Leverantör av TRR

Eductus är utvald leverantör till Trygghetsrådet, TRR, som stödjer uppsagda tjänstemän, arbetsgivare och fackligt förtroendevalda inom privat sektor. Målet är att stötta medarbetare, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller riskerar att bli det, på deras väg mot ett nytt jobb.

En tillsvidareanställd person som är uppsagd och arbetat minst 12 månader på ett företag med TRR-anslutning är berättigad till rådgivning.

Eductus med över 20 års erfarenhet av omställning bistår i form av praktik/anställningsskapande insatser, samt rehabilitering för sysselsättning, arbetsträning och praktik inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi ger råd och stöd till medarbetare, ledning och fackliga företrädare i företag före, under och efter omställning. Vi hjälper uppsagda tjänstemän och coachar dem till en ny anställning. Vi bistår med kartläggning och arbetsträning inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Coachning

I våra coachande insatser får den uppsagda personen stöd i att söka jobb inom kompetensområdet, i närliggande branscher eller på helt nya arenor. Vi har gedigen erfarenhet om studiesystemet och vägarna till ny kunskap genom att studera. Coachen bidrar med råd, delar med sig av sina erfarenheter och hjälper hen att hitta information och se möjligheter som hen inte tänkt på själv. Coachningen är målinriktad och med en tydlig ansvarsfördelning, ungefär som en personlig tränare som inte kan göra jobbet åt dig, men som kan lägga upp träningsprogram och komma med tips för att du ska nå ända fram.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Vår arbetslivsinriktade rehabilitering består av två delar; kartläggning samt arbetsträning.

Kartläggning innebär att lyfta upp individens fysiska, psykiska och sociala arbetsförmåga ställt i relation till kraven på arbetsmarknaden.

Arbetsträning innebär att träna sin fysiska, psykiska eller sociala arbetsförmåga för lämpliga arbeten utifrån förmåga och kompetens. Syftet är att den enskilde skall träna sig för återgång till hel- eller deltidsarbete för den anpassade eller öppna marknaden.

Praktik/arbetsträning

Oavsett om personen är fullt frisk eller i behov av rehabilitering så står vi med praktik och arbetsträningsplatser anpassade efter mål och individ. Vi har redan uppbyggda företagsplatser men tar även fram nya utifrån kartläggning av behov och inriktning för varje person. Tiden ute hos företag anpassas i samtalen med coachen.

Vid arbetsträning så prövas individens hinder och resurser i reell arbetsmiljö för vidare anpassning av målet självförsörjning.

För mer information om vad vi gör inom Trygghetsrådet, TRR – kontakta oss!