Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

För arbetsgivare

linkoping

Ta emot en språkpraktikant

Samarbeta med oss för ett hållbart samhälle genom att ta emot en språkpraktikant.

Du och ditt företag kan hjälpa till i detta arbete genom att erbjuda värdefull språkpraktik för elever som läser sfi, Svenska för invandrare. Samtidigt får ni en chans att lära om världen och se er själva genom andras ögon.

Sfi, Svenska för invandrare

Eductus anordnar språkkurser inom SFI, Svenska för invandrare. Utbildningen består av tre olika studievägar, 1, 2 och 3, som riktar sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med kort studiebakgrund och studieväg 2-3 till dem som är vana att studera.

Språkpraktik – en inblick i det svenska arbetslivet

Eleverna kan parallellt med sina sfi-studier söka Språkpraktik på ett företag, en kommunal myndighet eller organisation. Syftet är att eleven ska träna svenska och samtidigt få en inblick i hur det är på en svensk arbetsplats. Praktikens längd kan anpassas liksom antal timmar i veckan, men gärna minst två månader och en dag per vecka. Eleven läser parallellt på skolan sin sfi-kurs som även innehåller en Söka-jobb-kurs. Läraren håller kontakt med och stöder praktikanten och handledaren på arbetsplatsen. Praktikanten får av läraren varje vecka en uppgift, som redovisas i skolan. Praktiken avslutas med ett praktikintyg och omdöme.

För ett bättre samhälle

Vi har flera högmotiverade språkpraktikelever, som berikar din arbetsplats med både kunskaper och engagemang. Ni får nya infallsvinklar samtidigt som ni bidrar till en bättre samhällsutveckling på din ort och i Sverige. Hör av dig om du är intresserad med frågor.

Välkommen att göra skillnad!

Kontakta oss på din ort för mer information

Här finns vi