Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

För arbetsgivare

linkoping

Äldreomsorgslyftet Stockholm

Ladda ner infoblad med våra kurser som du kan lämna till personalen

Genom Regeringens satsning Äldreomsorgslyftet har ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Syftet är att stärka kompetensen inom kommunalt finansierad vård och omsorg.

Ring oss så berättar vi mer: 08-775 14 45

Ersättning så att anställda kan utbilda sig på arbetstid

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut statsbidrag till kommuner som ersättning för att anställda ska kunna utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på arbetstid. Satsningen kallas Äldreomsorgslyftet.

Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal genom en tryggare bemanning.

Eductus utbildar till undersköterska i Stockholm

I Stockholm erbjuder vi yrkesutbildning inom vård och omsorg. Vi finns på Mejerivägen 9 på Liljeholmen. Din personal kan bli behörig undersköterska via oss genom att läsa fristående kurser eller ett helt kurspaket. Man kan läsa i klassrum eller på distans. Vi förhåller oss till de riktlinjer som ges av FHM under rådande pandemi. Läs mer om nästa utbildningsstart och utbildningsinnehåll här.

 

Så här går det till

  1. Chef och medarbetare kommer överens om att hen kan söka utbildning genom Äldreomsorgslyftet.
  2. Chef och medarbetare kontaktar Vuxenutbildningscentrum för vägledning och hjälp vid ansökan.
  3. Medarbetaren ansöker själv till reguljär vuxenutbildning inom Stockholm.
  4. När medarbetaren har besked om antagning ansvarar personen för att anmäla detta till dig som arbetsgivare.
  5. Arbetsgivaren ansöker därefter hos äldreförvaltningen om medel för att ersätta lönen under studietiden. Detta görs genom att arbetsgivaren fyller i ett formulär.

Är du arbetsgivare inom Stockholm stad?

Ta del av satsningen och stärk kompetensen inom äldreomsorgen!

Äldreförvaltningen har i uppdrag att fördela medel till kommunala och privata enheter som bedriver äldreomsorg på uppdrag åt Stockholms stad.

Stockholms stad har fått över 36 miljoner kronor att fördela år 2020 mellan kommunala- och privata verksamheter som driver äldreomsorg på uppdrag åt Stockholms stad, och ytterligare medel förväntas komma för år 2021. Medlen ska gå till de anställdas löner under tiden de går utbildning till vårdbiträde eller undersköterska. Du som arbetsgivare kan ansöka om att ta del av detta.

När sker ansökan om ersättning för lön under studietiden

När medarbetarna fått besked om att de antagits på kurs kan arbetsgivaren söka medel för medarbetarens lön under studietiden. Medlen delas ut kalenderåret 2020 och 2021 och enheten fakturerar äldreförvaltningen för medarbetarens lön för studietiden. Den tid som medarbetaren arbetar ersätts inte.

Eftersom kursstarterna sker löpande kommer medlen att delas ut enligt principen ”först till kvarn” vilket innebär att medlen delas ut i turordning till de enheter som ansöker för antagna medarbetare så länge medlen räcker.

Vad får statsbidraget gå till?

Statsbidraget får användas till att finansiera kostnaden för den tid den anställde är frånvarande på grund av studier till vårdbiträde eller undersköterska under 2020 och 2021. Det får användas för att täcka personalkostnader (inklusive löner, lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avtalspensioner) för den tid under då den anställde är frånvarande på grund av studierna. Den personal som omfattas av utbildningssatsningen är tillsvidareanställd personal, personal med tidsbegränsad anställning samt nyanställd personal som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till undersköterska.

Anställda och nyanställda personer får ansöka

De som omfattas av äldreomsorgslyftet är:

  • personer som redan arbetar i äldreomsorgen på en tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller timanställning
  • nyanställda personer som tidigare inte har arbetat hos arbetsgivaren och inte redan har utbildning till vårdbiträde eller undersköterska

Läs mer om medel för utbildning genom Äldreomsorgslyftet på Stockholms stads webbplats

Vilka utbildningar kan man som anställd/nyanställd ansöka till

De utbildningar som omfattas av satsningen är Skolverkets yrkespaket till vårdbiträde (800 p) och undersköterska (1500 p). Utbildningarna kan också kompletteras med undervisning och stöd i svenska, vi har kurser i svenska som andraspråk och svenska 1 .

Kontakta oss för mer information

Vi berättar gärna mer om Äldreomsorgslyftet och vår utbildning till undersköterska eller om du som arbetsgivare har  andra frågor eller tankar kring detta, så kan vi diskutera vidare.

Kontaktperson

Rektor för vård och omsorg Eductus Stockholm
Camilla Rosengren
08-775 14 45
camilla.rosengren@eductus.se