Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Final för lyckat integrationsprojekt

Under sex månader har eleverna på snabbspåret för Modersmålsstöjdare/studiehandledare fått undervisning i svenska och det svenska skolsystemet. Eleverna är nyanlända i Sverige och de flesta har en lärarutbildningen från hemlandet. Efter avslutad utbildning blir eleverna modersmålsstödjare eller studiehandledare i svensk skola. Deras uppgift blir att vara stöd till läraren och till eleven på modersmål. Genom att hjälpa barnen och förklara på modersmå får dessa barn en större chans att klara skolan på ett bra sätt.

Vi har bedrivit utbildningen i samarbetet med Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Projektet är en framgång på mer än ett sätt. Efter avslutad utbildning har samtliga elever fått jobb i svensk skola.

– Det är givetvis jättebra och roligt. En av de främsta framgångsfaktorerna har utan tvekan varit att deltagarna har haft praktik varje vecka och att vi haft många praktiska övningar i hur man stöttar elever, säger Niklas Rodin som är lärare och samordnare i yrkessvenska på Eductus i Falköping.

– Vi har gjort avstämningar under hela pilotprojektet, i den styrgrupp vi haft tillsammans med Arbetsförmedlingen och Falköpings kommun. Rektorerna är nöjda och deltagarna är nöjda. De allra största vinnarna är naturligtvis eleverna ute på skolorna och vi hoppas att fler får det här stödet.