Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Vanliga frågor om våra yrkesutbildningar i Stockholm


Barnskötare | Elevassistent | Undersköterska 


Hur gör jag för att ansöka?

Om du vill gå någon av våra yrkesutbildningar så ansöker du via din hemkommun. Länk till Stockholm stads ansökning: https://komvux.stockholm.se/vux/Vux/Login 

Är du inte skriven i vår kommun så ska du kontakta din hemkommun.

Lathund till ansökan – så här gör du en ansökan!

Kan jag börja på utbildningen direkt efter SFI?

Nej, Du måste ha läst svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Vilka förkunskaper krävs?

Du måste ha svenska från grundskolan eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Hur lång tid tar det att bli undersköterska/barnskötare/elevassistent?

Våra utbildningar är 18 månader långa, alltså ca 1,5 år.

Är jag klar undersköterska/barnskötare/elevassistent när jag är klar med A+B-nivån?

Utbildningen är indelad i grundläggande kurser (A+B-nivå) samt fördjupningskurser (C-nivå). För att bli färdig undersköterska/barnskötare/elevassistent behöver du gå båda.

Kostar utbildningen något?

Utbildningen är kostnadsfri.

Behöver jag köpa böckerna?

Ja, du köper själv dina böcker.

Ingår det APL? Hur mycket APL?

Ja, APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen. Inom undersköterskeutbildningen har du tre tillfällen á 4 veckor och skolan hittar lämpliga platser.

Inom barnskötare/elevassistent har du också tre tillfällen á 5 veckor, men här kan du behöva leta platser själv.

Är utbildningen CSN-berättigad?

Ja, du kan söka studiemedel (bidrag och lån eller bara bidrag) från CSN.

Kan jag söka in till sjuksköterskeprogrammet efter undersköterskeutbildningen?

För att söka in till sjuksköterskeprogrammet på universitetet behöver du ha grundläggande behörighet (slutbetyg eller gymnasieexamen) samt godkända betyg i särskild behörighet matematik 2a, 2b eller 2c, samhällskunskap 1b / samhällskunskap 1a1 plus 1a2 och naturkunskap 2. 


FRÅGOR OM KLASSRUMSUNDERVISNINGEN

Jag jobbar, kan jag välja om jag kan läsa i klassrum på morgonen eller på eftermiddagen?

Nej, schemat läggs efter lärarnas övriga lektioner.

Har ni kvällskurser?

Nej.

Finns utbildningen på andra ställen i Stockholm?

Eductus utbildningar till undersköterska/barnskötare/elevassistent finns endast i Liljeholmen.

Hur många timmar är man i skolan/hur många lektioner är det i veckan?

Vi erbjuder minst 11 timmar lektionstid i veckan, uppdelade antingen på tre halvdagar eller en heldag och en halvdag, beroende på hur lärarens schema ser ut.


FRÅGOR OM DISTANSUNDERVISNINGEN

Har ni distansundervisning?

Ja.

Får distanselever komma till skolan för att studera?

För distanselever har vi inga lektioner i klassrum, men du är välkommen att arbeta i skolan under vissa tider på dagen. Aktuella tider får du av skolans administratör eller din lärare. Vid behov är du välkommen att boka tid med din klasslärare på skolan.

Är utbildningen helt på distans eller måste man komma in till skolan vid vissa tillfällen?

Våra distansutbildningar är helt distansbaserade och du behöver inte komma till skolan. Undantag gäller för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk.

Har du behov av att komma in till skolan för handledning så kan du få det! Du som distanselev har möjlighet att komma in till skolan en dag i veckan för handledning vid behov.

Jag jobbar, går det att plugga på deltid?

Om du studerar på distans är det möjligt att göra en individuell studieplan.

Förekommer det slutprov på lokal?

Normalt inte. Det är upp till läraren i respektive kurs att bestämma slutuppgiften.
Och ett ytterliga svar på frågan om du läser helt på distans: Det förekommer metodövningar som till exempel HLR i vissa kurser. Dessa behöver göras på plats i skolan eller redovisas för
kursläraren.