Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Omniway
Söker du nytt jobb? Oavsett om du är arbetslös idag, eller har ett jobb men vill vidare så kan vi hjälpa dig.
Vi har även korta och effektiva arbetsmarknadsutbildningar.
 

Eductus samarbetar med C More och TV4 i valprogram för språkklasser

Valet 2018 är allas angelägenhet. För att öka kunskaperna kring det svenska valsystemet har C More och TV4 tillgängliggjort innehåll riktat till språkklasser inom sfi och svenska som andraspråk. Eductus är samarbetspartner och initiativets pedagogiska expert.

Valet 2018 stundar. Många sfi-lärare har efterfrågat ett anpassat utbildningsmaterial kopplat till valet. Detta har TV4 och C More hörsammat. I en serie specialanpassade kortfilmer beskriver Jenny Strömstedt och Anders Pihlblad, som är en del av TV4:s starka valuppställ, bland annat de fria mediernas roll i samhället, riksdagspartierna och valsystemet. Till varje film finns ett utbildningsmaterial som tagits fram i samarbete med Eductus.

– SFI och SVA syftar främst till att lära sig svenska språket, inte svenska samhället. Men det känns roligt och relevant att kunna bygga upp en språklektion runt det som resten av samhället pratar om. Den dagliga nyhetsrapporteringen innehåller mängder av ord och begrepp som inte förekommer i det traditionella undervisningsmaterialet, säger Emma Wagby, lärare i svenska som andraspråk på Eductus i Jönköping.

– Vi är inte experter på pedagogik eller hur språk bäst undervisas, men när förslaget kom till oss insåg vi att vi med enkla medel skulle kunna bidra till att fler intresserar sig för valet – och det tror vi är bra. Om det samtidigt kan fylla en funktion som språkinlärningsverktyg är det förstås en rolig bonus, säger Mattias Hägerlund, projektledare för TV4:s valsatsning.

Filmerna och utbildningsmaterialet kan hämtas kostnadsfritt på sajten www.valfrihet.tv.

Foto: TV4/Cecilia Magnusson

Det här gäller för att få rösta

  • För att få rösta i riksdagsvalet måste du vara svensk medborgare. Det blir du om du har fått rätt att uppehålla dig i Sverige, om du kan styrka din identitet, har levt ett skötsamt liv och har varit en viss tid i Sverige. Vad som räknas som ”en viss tid” varierar. I de flesta fall ska du ha varit bosatt i Sverige i fem år.
  • Det är lättare krav för att få rösta i kommun och landsting. Då räcker det att man har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, och är folkbokförd i kommunen/landstinget. Om du kommer från ett EU-land räcker det med att du blir folkbokförd i kommunen eller landstinget för att få rösta.
  • För att få rösta ska du ha fylla 18 år senast på valdagen. (Källa: Migrationsverket och Valmyndigheten)

Om sfi och svenska som andraspråk

  • Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. I utbildningen får man lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk.
  • Svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ämnet bidrar till att eleverna stärker sin flerspråkighet och tillit till sin egen språkförmåga, samtidigt som de får en ökad respekt för andras språk och andras sätt att uttrycka sig. (Källa: Skolverket)