×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

"Viktigt att kvinnorna får ha ett eget forum"

Varje vecka träffas kvinnor från olika delar av världen på Eductus i Sollentuna för att prata om allt ifrån relationer och barnuppfostran till vilka rättigheter och skyldigheter man har i Sverige.

“Tjejgruppen”, som den kallas, är ett nytt initiativ som riktar sig till sfi-elever och den har snabbt blivit populär bland de kvinnliga eleverna.

– Idén föddes när en av våra lärare märkte att elever ofta stannade kvar efter lektionerna för att ställa frågor och prata om saker som de av olika anledningar inte ville lyfta i klassrummet, berättar Diana Rastegar, skolledare på Eductus i Sollentuna.

– Jag tror att det är viktigt för kvinnorna att ha ett eget forum så vi startade den här gruppen, och att deltagarna blir fler för varje träff visar att behovet finns, säger hon.

Delar erfarenheter och perspektiv

Det är en sfi-lärare som håller i träffarna men det är i stor utsträckning eleverna själva som bestämmer vilka frågor de vill prata om. Alla diskussioner sker på svenska eftersom eleverna kommer från olika delar av världen. Diana Rastegar liknar det vid ett språkcafé.

– Att de utvecklar sitt språk när de tvingas formulera sig på svenska för att alla i gruppen ska förstå är naturligtvis också en stor vinst. Och det finns en stark vilja bland kvinnorna att dela med sig av erfarenheter kring hur det är att vara ny i Sverige, och de olika perspektiv som kvinnorna har med sig leder till viktiga samtal, säger hon.

– Jag tror att många av kvinnorna ser träffarna som viktiga andningshål där de får utrymme att lyfta tankar och funderingar som de går runt och bär på. Det blir en fin gemenskap där kvinnorna hjälper och stärker varandra, säger Diana Rastegar.

“Ta mer plats i klassrummet”

Hon hoppas att träffarna ska ge ringar på vattnet.

– Det är oftast männen som tar mest utrymme i klassrummet men jag tror att det här initiativet kan leda till att kvinnorna som deltar också börjar ta mer plats, säger hon.

Tjejgruppen är en del i skolans jämställdhetsarbete. Den startades som ett försök och ser nu ut att bli ett permanent inslag i Eductus sfi-verksamhet i Sollentuna.

– Det dyker upp nya deltagare varje gång så jag tror absolut att vi kommer att fortsätta satsa på detta. Nu har vi också fått frågor om att starta en liknande grupp fast för män, så det kanske också kommer med tiden, säger Diana Rastegar.