×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vi lär oss rädda liv

Idag hade våra SFI-elever i Sollentuna lektion i hjärt- och lungräddning (HLR) för att kunna hjälpa till under de första kritiska minuterna om en olycka skulle ske. Varje termin kommer Thomas som är pensionerad  brandman och föreläser om brandskydd och första hjälpen. Föreläsningarna är anpassade efter gruppens språknivå. Utbildningarna består av praktiska övningar i realistiska scenario där eleverna lär sig hantera situationen på bästa sätt. Eleverna få bl a öva att lägga en person i stabilt sidoläge. Vi har dockor att träna på. Efter avslutad kurs får eleverna ett diplom att de klarat kursen.