×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vi får ut våra deltagare i jobb!

Varje dag får vi glädjande besked om att våra deltagare har kommit ut i jobb eller utbildning via Rusta och matcha. Fantastiskt!

På Eductus jobbar vi alltid utifrån varje deltagares egna behov och mål. Tillsammans med deltagaren sätter vi ihop aktiviteter som passar personens uppsatta mål, vare sig målet är jobb eller utbildning.

I Mullsjö har nu en av våra deltagare kommit tillbaka till arbetsmarknaden på heltid via Rusta och matcha. Efter kartläggningen valdes de aktiviteter som deltagaren hade behov av att genomföra för att närma sig arbetsmarknaden snabbare.

Exempel på vald aktivitet var att kontakta arbetsgivare. På uppmaning till deltagaren så kontaktades en före detta arbetsgivare inom transportbranschen. Ett förutsättningslöst möte med arbetsgivaren bokades in. Och mötet resulterade i en tillsvidareanställning på 100%.

Stort grattis till deltagaren och nya jobbet!

Eductus gör arbetslöshet till arbetsmöjlighet!