×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag!

Genom Almega Utbildningsföretagen har Eductus återigen blivit godkända i granskningen som ett auktoriserat utbildningsföretag enligt organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.

Varför vill vi vara ett auktoriserat utbildningsföretag?

För att vi vill kunna erbjuda dig som elev hos oss bästa tänkbara utbildning med kompetenta lärare. Att du som elev ska känna dig trygg att våra utbildningar tar dig framåt mot dina mål och ger resultat för din utveckling.

För att vi tror på att förändring och utveckling är möjligt genom utbildning.

Så vad innebär det för dig som elev hos oss

Jo, det innebär att vi uppfyller kriterier inom följande områden enligt Almega Utbildningsföretagen:

  • Kompetensbehov: Utbildningsföretaget har god kunskap om de kompetensbehov som finns inom de yrken och yrkesroller som man erbjuder utbildningar inom.
  • Relevanta utbildningar: Utbildningsföretaget säkerställer arbetsmarknadsrelevans i sina utbildningar.
  • Struktur: Utbildningsföretagets organisation och resurser ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
  • Pedagogik: Utbildningsföretagets pedagogik ger deltagarna förutsättningar att nå sina mål med utbildningen.
  • Personell kompetens: Utbildningsföretaget säkerställer att de personer som anlitas i utbildningen för undervisning eller handledning har rätt kompetens.
  • Metodutveckling: Utbildningsföretaget arbetar kontinuerligt med och tar ansvar för metodutveckling i utbildningarna.
  • Resultatuppföljning: Utbildningsföretaget följer upp och redovisar utbildningarnas resultat.
  • Systematiskt kvalitetsarbete: Utbildningsföretaget har ett välfungerande system för kvalitetsarbete vilket syftar till att oavsett pedagogisk plattform eller tjänst säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att tillgodose kundens och andra intressenters krav och förväntningar.

Eductus som din utbildningspartner

Genom att välja Eductus som skola för din utbildning eller som samarbetspartner för att utbilda din personal så väljer du en kvalitetssäkrad utbildare och utbildningspartner.

Läs mer om våra Komvuxutbildningar och våra språkförstärkande insatser för företag.

Vill du veta mer om företagsaffärer är du alltid välkommen att kontakta vår ansvariga.

Hos Almega Utbildningsföretagen kan du läsa mer om auktorisationen.