×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Välkommet besök av Lidköpings kommun

Lidköpings kommun, sektor samhälle besökte Eductus kontor för samtal om samarbete för en starkare relation.

Lidköpings kommun besöker företagen i kommunen med syfte att stärka relationen mellan kommun och näringsliv. Det skapar större förståelse om vilka behov som finns, visar att kommunen är tillgänglig och transparanta för vidare dialog i viktiga frågor. Detta ligger till grund för att tillsammans styra utveckling av hela Lidköping.

Torsdagen 1 februari fick vi besök av Malin Brandt och Denis Tomazic från sektor samhälle på Lidköpings kommun. På plats från Eductus var Sven Gratzl, Monica Bridholm och Lollo Bloom.

Tillsammans diskuterade vi framtid, samarbete, vår verksamhet - de utmaningar som finns med mera.
Vi presenterade vår verksamhet, att vi ingår i YrkesVux arbetsmarknadstjänster tillsammans med Movant och KUI inom utbildningskoncernen Academedia . Under besöket fick vi berätta om vad och hur vi arbetar med olika tjänster samt de utmaningar vi och våra deltagare har för att komma ut i arbete eller utbildning.

Vi berättade om den aktuella arbetsmarknadstjänsten Rusta och Matcha. Men även hur vi har gått från att jobba med arbetsmarknadstjänsten ESF Kundval Rusta och Matcha till Rusta och Matcha 2. Hur vår organisation ser ut, vilka samarbeten vi har med kommunen, näringslivet, utbildningssamordnare, utbildningsanordnare med flera. En viktig punkt var vilken samhällsnytta vi gör genom att hjälpa arbetslösa ut i ny sysselsättning, jobb eller studier samt vikten av samarbete.

För utveckling och samarbete framåt vill vi skapa fler kontaktytor för att snabbt hitta varandra och genom fler besök ha dialog om hur vi tillsammans kan utveckla kommunen.

Vi tackar för besöket och ser fram emot fortsatt framtida samarbeten!