×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Snabbt nytt jobb eller studier med Rusta och matcha

Står du inför utmaningen att komma ut i ny sysselsättning som arbetssökande? Eller behöver du som arbetssökande utbilda dig för att få ett nytt jobb?Genom arbetsmarknadstjänsten Rusta och matcha har du goda möjligheter att hitta just jobb eller studier snabbare med hjälp av våra duktiga handledare.

Tillsammans jobbar ni mot dina uppsatta mål och behov. Under tiden i tjänsten deltar du i aktiviteter för att stärka dig mot arbetsmarknaden, till exempel med föreläsningar inom olika ämnen, hur du skriver CV och personligt brev, hur och var du hittar de lediga jobben. Du har regelbundna avstämningar med handledare som stöttar och vägleder dig hela vägen. Vi jobbar varje dag mot att få 100% i jobb. För vi tror på människan och att det finns ett jobb för alla.

Om du i stället behöver utbilda dig för att komma ut i jobb, hjälper vi dig att hitta rätt utbildning som passar dina uppsatta mål för ett framtida jobb. Din handledare hjälper dig att ansöka till utbildningen med rätt ansökningshandlingar.

För att delta i tjänsten behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Det är Arbetsförmedlingen som beslutar om du har rätt att ta del av tjänsten.

Vill du veta mer om Rusta och matcha?