×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Satsning på yrkes-sfi leder till arbete

I Jönköping kan sfi-eleverna kombinera språkstudier med yrkesutbildning. Sedan 2018 är det drygt 200 elever som gått utbildningen och nästan alla har fått jobb.

Det tar vanligtvis lång tid för utrikes födda att få ett jobb när de kommit till Sverige. Men för eleverna i Jönköping som läser på yrkes-sfi har vägen till en anställning blivit väsentligt kortare än för många andra. Det beror på att yrkes-sfi är en kombinationsutbildning där deltagarna lär sig både språk och yrke parallellt.

– Förut behövde eleverna först läsa sfi och sedan gå en yrkesutbildning. Nu kortar vi ner tiden. Kommunen har varit drivande i det här upplägget där alla parter har ett tydligt gemensamt mål, eleverna ska få ett jobb, säger Jenny Eneroth, på Eductus i Jönköping.

Bra matchning

Yrkesutbildningarna sker inom branscher med rekryteringsbehov, exempelvis måleri, bygg och trädgård. Kombinationen av språkstudier och yrkesutbildning har visat sig fungera mycket bra. Eleverna får ofta en anställning efter utbildningen och företagen får möjlighet att knyta kompetent arbetskraft till sig. Två kurser går av stapeln varje år, och 45 elever får plats vid varje start. Det innebär att 90 elever blir klara och kan erbjuda sina tjänster på arbetsmarknaden varje år.

– Av de som går på industriutbildningen får normalt 90 procent jobb. Vi har haft ett litet avbräck på grund av corona, men trots det har 75 procent fått jobb, säger Anette Nordén, studie- och yrkesvägledare på Eductus i Jönköping.

Tätt samarbete med arbetsgivare

Utbildningarna har utformats i nära samarbete med branscherna och de potentiella arbetsgivarna.

– Vi har en löpande dialog för att anpassa utbildningarna till den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det har visat sig vara en framgångsfaktor för att eleverna ska bli anställningsbara, berättar Anette Nordén.

Struktur för lärandet

Två dagar i veckan får eleverna svenskundervisning av våra sfi-lärare och tre dagar läser de en yrkesutbildning.

– Vi har arbetat fram ett bra arbetssätt mellan sfi- och yrkeslärare där det skapats en förståelse för varandras arbete. Det krävs en genomtänkt struktur för lärandet och ett tätt samarbete. Vi ska ju se till att eleverna inte bara lär sig tillräckligt för att klara yrket. De ska ju klara en eventuell omställning senare, och ett helt liv i Sverige. Det här är integration på riktig, säger Jenny Eneroth.

Fakta

  • Läs mer om yrkesutbildning i kombination med yrkes-sfi på Jönköpings kommuns hemsida.
  • Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt Jönköpings län. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Arbetslösheten var 20,7 procent under september månad, motsvarande 8 245 av 39 831 personer, läs mer här.
  • SCB: Flyktingars väg in på svensk arbetsmarknad – hälften av flyktingarna förvärvsarbetar efter åtta år i Sverige, läs mer här.

Vill du veta mer om yrkes-sfi?

Välkommen att kontakta:
Jenny Eneroth, skolledare Eductus Jönköping
T: 0724-53 23 19
E: jenny.eneroth@eductus.se