×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Rusta och matcha på Eductus!

Vad jobbar du med om sex månader? Eductus visar vägen till din nästa arbetsgivare!

Oavsett om ditt mål är att jobba eller studera får du en skräddarsydd insats hos oss, genom vår tjänst Rusta och matcha. I tjänsten ingår aktiviteter som anpassas efter dina mål och behov.

Med Eductus Rusta och Matcha möter din kompetens arbetsmarknadens behov.