×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Resursassistenter för en bättre skola

I Sverige finns branscher där det är brist på personal. Samtidigt kommer nyanlända med kunskaper och erfarenheter som gör att de skulle passa som hand i handsken på den svenska arbetsmarknaden inom t ex vård och skola. Genom att utbilda dessa personer i det svenska språket och det svenska systemet så kan de snabbare komma till arbetsmarknaden och fylla en viktig funktion. Resursassistentutbildningen är just en sådan.

Vad är då en resursassistent? Jo, en person med annat modersmål än svenska som hjälper nyanlända barn och ungdomar i den svenska skolan. Resursassistentens uppgift är att vara ett stöd till läraren och till eleven genom att de pratar samma modersmål.

– Skolan är en viktig nyckel till bra integration. Om nyanlända barn och ungdomar får det stöd de behöver kan de lämna skolan med bättre resultat och det är något hela samhället tjänar på, säger Malin Lundbergh, som är platschef på Eductus i Västerås.

Som en brygga mellan kulturer

På bilden syns de blivande resursassistenterna. De har arabiska som modersmål och lärarutbildning eller erfarenhet av annat pedagogiskt arbete från sina hemländer. Deras mål är att i framtiden jobba som lärare på svenska skolor.

– De kommer genom utbildningen att lära sig mer om det svenska skolsystemet och därigenom öka sina chanser att få jobb på skolan, säger Malin Lundbergh.

Ett bättre Sverige

Från nyanländ till nyanställd är ett projekt som alla tjänar på. Deltagarna utvecklas och får en fot in i den svenska skolvärlden. Nyanlända barn och ungdomar får språkstöd i undervisningen och har större möjligheter att klara skolan. Genom att tillsammans ta tillvara på nyanländas kompetenser på bästa sätt bygger vi ett bättre Sverige.

Utbildningen är ett samarbete mellan Västerås stadArbetsförmedlingen och Eductus.