×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Nu rullar vi ut Eductus SFI

Idag har ett gäng skolledare och utvecklingsgruppen för SFI med projektledare Lena Thornéus i spetsen diskuterat hur vi förnyar vår SFI tillsammans. Nu lanserar vi Eductus nya SFI med ny pedagogik och personalplanering. Målsättningen är hållbar SFI som leder till jobb.

Jobbet är alltid målet!

Andra ledord är entreprenöriellt lärande och digitalisering. Vi är taggade och redo för den enormt viktiga uppgift vi står inför, att se till att alla nya svenskar får de åtgärder och utbildningsinsatser som krävs för att så snabbt starta sitt yrkesliv i Sverige. SFI är ett steg på vägen men jobbet är alltid målet!