×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Nätverksprojekt i Skaraborg för ökad samverkan mellan kommun och företagare

I Lidköping har NiL (Näringslivet i Lidköping) startat upp ett nätverksprojekt med syfte att främja samarbetet mellan näringslivet och kommunen.

NiL har bjudit in Tomas Enhager att som konsult leda detta projekt. Tomas har gjort liknande insatser för flera andra kommuner vilket gett goda resultat. Totalt är det ett 30-tal utvalda företagare och ett 30-tal kommunanställda/kommunpolitiker som träffas tillsammans med kommunpolitiker. Eductus medverkar som den enda fristående aktören inom arbetsmarknadstjänster och representeras av Lollo Bloom, samordnare för Rusta och matcha i Skaraborg.

Under sju träffar kommer representanter från företag i kommunen och kommunpolitiker att träffas och arbeta tillsammans i olika övningar och diskussioner. Man vill öppna upp kontakter och bygga broar mellan de olika aktörerna och genom det skapa en förståelse och kunskap för varandra.

Hälften av träffarna har nu genomförts och Eductus representant Lollo Bloom ser stora möjligheter med projektet. ”Vi har knutit flera kontakter och skapat relationer med personer som kommer underlätta en fortsatt samverkan med oss som fristående aktör. Vi ska jobba med varandra och inte mot varandra".

För oss på Eductus är en bra samverkan mellan oss, kommun och företagare av stor vikt. I vårt arbete med Rusta och matcha hjälper vi individer som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden att komma vidare till jobb eller studier. För att lyckas med det är vårt samarbete med kommun och företagare jätteviktigt. Monica Bridholm, handledare på Eductus har byggt upp en samverkan med AME där vi har ett kontinuerligt samarbete med deltagare i fokus som får stöd av coach från AME, handläggare AF och handledare Eductus.  Utöver pågående samarbeten, jobbar vi även med att bygga samverkansrutiner med kommun, AF och FA (fristående aktörer).

Tillsammans skapar vi möjligheter och framtid, inte bara åt den enskilde individen utan också för företag och kommuner.