×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Nätverkande skapar möjligheter!

Vi skapar möjlighet för våra deltagare i Rusta och matcha att hitta nya kontakter och nätverk för att lättare komma ut i ny sysselsättning så som jobb eller studier.

Eductus Uddevalla och handledare Lena Åberg tog med sig deltagare för att besöka olika företag på orten, något vi kallar ”företagsjakt”.

Bland annat besökte de ABF i Uddevalla, där de fick veta hur man kan själv bli cirkelledare eller vara med på kurs. Nyfikna frågor från deltagarna under besöket och efteråt kom det många idéer hur man kan hålla en kurs. Deltagarna var mycket nöjda efter företagsbesöken och blev inspirerade att bli cirkelledare för att kunna lägga till på sitt CV.

Letar du personal och vill ha besök av våra deltagare för att hitta din nästa stjärna? Kontakta oss!