×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Minskad arbetslöshet

I förra veckan presenterade Arbetsförmedlingen statistik för arbetsmarknaden i juli. En positiv trend är att arbetslösheten fortsätter att minska och så även bland långtidsarbetslösa, personer som varit utan anställning i 12 månader eller mer. Siffrorna visade 31 000 färre långtidsarbetslösa i juli 2022 jämfört med juli 2021. Den totala arbetslösheten minskade från 7,9 % juli 2021 till 6,7 % i juli år.
glada personer

Länk mellan arbetssökande och arbetsgivare

Arbetsmarknaden ser positiv ut framåt i höst men det är en fortsatt utmaning för de som varit arbetslösa under en längre tid att få en anställning. Där kommer Eductus och de andra fristående aktörerna in som en viktig länk mellan arbetsgivare och arbetssökanden.

Matchningstjänst, mer än CV granskning

På uppdrag av arbetsförmedlingen arbetar vi med att coacha arbetslösa, då primärt långtidsarbetslösa vidare till jobb. Matchningstjänst, en tjänst som handlar om så mycket mer än att bara granska CV och skicka vidare till lediga jobb. Det handlar om att se individer och dess kompetenser och tro på varje individs möjlighet att ta ett jobb. Att tillsammans med deltagaren hitta vägen framåt och stötta med de verktyg som just den deltagaren behöver.

I kombination med det att ständigt ha en fot in bland arbetsgivare och se arbetsgivares kompetensbehov och luckor som kan fyllas av våra deltagare. Få arbetsgivare att våga anställa ”utanför boxen”, se möjligheterna för båda parter där kompetensbehov och kompetens matchas. Ibland behövs en utbildning på vägen till ett jobb och ibland kan språket behöva förstärkas. Det hjälper vi till med och är med hela vägen i processen.

Ett strå till stacken

Vi som jobbar varje dag med att få personer i arbete och blir extra glada när vi ser positiva siffor på arbetsmarknaden. Vi drar ett strå till stacken och tillsammans med andra fristående aktörer, arbetsgivare, kommuner och utbildningsanordnare bygger vi en långsiktig och hållbar arbetsmarknad.

Gör arbetslöshet till arbetsmöjlighet

#Arbetsmöjlighet