×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Komvux hos Eductus stärker språkutvecklingen i svenska

Eductus Komvux har utbildningar inom det svenska språket genom SFI, grundläggande svenska och svenska som andraspråk. Våra skolor finns i Nacka och Sollentuna.

Vad är Komvux?

Komvux är en förkortning som står för kommunal vuxenutbildning och är en studieform anpassad för vuxna. Komvux är till för dig som behöver läsa in grundskolan eller gymnasiet.

Du kan även läsa på Komvux om du behöver komplettera dina betyg för att bli behörig till högre studier, så som högskoleutbildning eller yrkeshögskoleutbildning.

Våra utbildningar på Komvux

Vi erbjuder grundläggande och gymnasiala kurser på flera orter. Kurserna går att läsa på hel-, halv- eller deltid och i klassrum eller på distans.. För dig som är ny i Sverige erbjuder vi utbildning i SFI.

När du läser Komvux hos Eductus får du stöd av våra lärare som ger dig undervisning på det sätt som passar dig bäst så att du ska lyckas med dina studier. Utbildningen är flexibel och individanpassad och vi arbetar så snabbt som möjligt för att du ska nå dina mål.

SFI - Svenska för invandrare

SFI är en utbildning i svenska språket för invandrare. SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen (Komvux) men skiljer sig från övrig Komvuxutbildning i svenska. Alla som går på SFI har olika bakgrund och förkunskaper. Därför individanpassas utbildningen. SFI-undervisningen utgår från varje elevs unika situation.

Utbildningen är för dig som har ett annat modersmål. För att börja på sfi behöver du:

  • Vara bosatt i Sverige
  • Ha ett svenskt personnummer
  • Och vara minst 16 år

Grundläggande svenska

Kurserna inom grundläggande Komvux ger dig de kunskaper du behöver för att delta i samhälls- och arbetslivet. En komplett grundskoleutbildning gör det möjligt för dig att studera vidare på gymnasienivå

  • Att läsa på Komvux är gratis
  • För varje grundläggande kurs finns det en kursplan.
  • Du får betyg efter avslutad kurs.

Vem får läsa grundläggande kurser?

Grundläggande kurser är för dig som behöver komplettera din utbildning på grundskolenivå.

Du kan studera grundläggande kurser på Komvux:

  • Från och med första juli det år du fyller 20 år.
  • Om du saknar de kunskaper som barn och ungdomar får i grundskolan.
  • Om du bor i Sverige och är folkbokförd i en kommun.

Eductus har grundläggande kurser i svenska som du kan läsa mer om.

Svenska som andraspråk

I svenska som andraspråk grundläggande, utvecklar du dina kunskaper i och om svenska språket. Ett rikt språk kommer ge dig ökade förutsättningar för att utveckla ny kunskap. Därefter har du möjlighet att studera vidare och ta aktiv del i samhälls-­ och arbetslivet. Det är också genom språket som vi uttrycker vår personlighet och samspelar med andra människor i olika situationer.

Du får lära dig om det svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Hur ansöker jag till Komvux?

Om du vill läsa på Komvux ansöker du via den kommun du bor i.
All information om våra kurser, vilka kommuner vi har utbildning i och länkar till hur du ansöker, finns på vår samlingssida om utbildningar på Komvux.