×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Två kvinnor i Eductus lokaler

JönköpingsTalangerna kortar sfi-elevernas väg in på arbetsmarknaden

Nu genomför Eductus Jönköping JönköpingsTalangerna tillsammans med kommunen för femte gången. Under utbildningen ska 13 elever kombinera studier med praktik på arbetsplatser som exempelvis IKEA med målet att snabbt komma in på arbetsmarknaden.

– JönköpingsTalangerna har visat sig vara ett bra komplement till den vanliga sfi-utbildningen. Man lär sig på olika sätt. Skolbänken passar inte alla, säger Jenny Eneroth, skolledare Eductus Jönköping.

Nästa vecka påbörjar tretton sfi-elever den yrkesförberedande utbildningen JönköpingsTalangerna hos oss. Syftet är att deltagarna snabbt ska komma ut i arbetslivet genom att kombinera språkstudier med praktik på arbetsplatser. Språkstudierna är inriktade på yrkessvenska och baseras på de språkliga hinder som eleven själv upplever på praktikplatsen. Alla som medverkar går antingen på sfi-kurs B, C eller D och har själva sökt till utbildningen.

Hälften av deltagarna i JönköpingsTalangerna är kvinnor. Efter en urvalsprocess som liknar en anställningsintervju väljs de mest lämpliga kandidaterna ut.

– Det viktigaste är att alla som deltar är motiverade att genomföra programmet. I tidigare omgångar har 9 av 10 deltagare fått fortsatt arbete efter avslutad praktik. Att det förmodligen väntar en anställning efter utbildningen gör deltagarna extra motiverade att lära sig svenska, Kristin Karlemi, Studie- och yrkesvägledare Eductus Jönköping.

Eleven är i fokus

JönköpingsTalangerna genomfördes första gången under höstterminen 2018. I år kommer eleverna att ägna två dagar åt språkundervisning hos oss på Eductus för att sedan under en sex veckorsperiod ha tre dagars praktik per vecka. Eleverna ska praktisera på lager, inom vården samt i hotell- och städbranschen. Varje praktikant har en handledare som har kontakt med en av våra lärare under hela programmet.

– Arbetsgivarna har varit jätteduktiga på att stötta upp på plats. Sedan har vi en arbetsgrupp där vi, tillsammans med projektledare från kommunen och representanter från Arbetsförmedlingen, har regelbundna uppföljningar och en dialog med handledaren på plats, säger Kristin Karlemi och fortsätter:

– Framgångsfaktorerna är dels att eleven upptäcker nya vägar till motivation och lärande, dels samarbetet mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och oss. Vi har en tydlig gemensam målsättning och nöjer oss inte förrän eleven har fått jobb. Nu under pandemin blir det ju lite speciellt, men lagerbranschen är en av få som har klarat sig bra trots pandemin och vi hoppas att många av praktikanterna ska få en anställning efter programmets avslut, avslutar Kristin Karlemi.

Fakta om JönköpingsTalangerna

JönköpingsTalangerna är en studieform som kombinerar yrkessvenska med praktik inom exempelvis hotell, vård och lager. Målet är att praktiken ska leda till en anställning. Under 6-24 veckor läser eleven yrkessvenska 2 halvdagar och praktiserar 3 dagar i veckan. Praktiken är förlagd till en arbetsplats i Jönköpings kommun. Läs mer om det på Jönköpings kommuns hemsida.

Vill du veta mer om JönköpingsTalangerna?

Välkommen att kontakta:
Jenny Eneroth, skolledare Eductus Jönköping
T: 0724-53 23 19
E: jenny.eneroth@eductus.se