×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Intressegrupper på Sfi, studieväg 1

För att ta vara på Sfi-elevernas egna intressen och skapa bra diskussioner i grupperna har vi på Eductus i Jönköping haft ett par lektioner med riktigt roliga övningar. Eleverna fick välja ett av områdena odling, sömnad och fotboll. Det gällde att samla på sig många ord kring sitt intresse samt att arbeta praktiskt.

odlingsgruppen fanns många olika grönsaker och frukter som eleverna fick titta på och lära sig namnen på. De fick berätta med hjälp av ord, gester och bilder vad de själva odlat och i vilken omfattning. De arbetade fram texter om den egna odlingen.

sömnadsgruppen fick man göra en provkarta och lära sig namnet på olika tyger och redskap. Eleverna broderade bokstäver på tygbitar som sedan kan komma till användning i undervisningen. Man kunde även testa att sticka och virka.

fotbollsgruppen tränade eleverna på olika fotbollstermer och spelade fotboll utomhus båda lektionerna. De testade även andra former av bollspel såsom blåsboll och blindfotboll och de hade turnering i bordshockey och bordsfotboll.

Ett lyckat projekt med mycket skratt och svenska språket i fokus!