×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hög nöjdhet bland Eductus medarbetare

Våra medarbetare trivs hos oss och rekommendationsgraden för Eductus som arbetsgivare har ökat ännu ett år enligt resultatet i 2023 års medarbetarundersökning.

För hela Eductus som bolag är rekommendationsgraden som arbetsgivare 94 procent enligt resultatet för medarbetarundersökningen 2023. Det är en ökning med hela 7 procent från föregående år.

Stark företagskultur och dedikation

För våra tre Göteborgskontor har man fått fantastiska resultat i medarbetarundersökningen för sin arbetsgrupp. Vi har pratat med platschef Jessica Dickson som leder Göteborgskontoren.

- Eductus Göteborg har verkligen fått fantastiska siffror i årets medarbetarundersökning, och jag är oerhört stolt över våra resultat. Den höga nivån av medarbetarnöjdhet och ledarindex på 100% är en tydlig indikation på vår starka företagskultur och dedikation till att skapa en positiv arbetsmiljö där varje individ trivs och lyckas. Vår framgång bygger på vårt fokus att skapa en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd, hörd och värderad.

Hur gör man för att skapa en bra arbetsmiljö som får medarbetarna att trivas så bra?

- På Göteborgskontoren arbetar vi proaktivt för att skapa en trivsam arbetsmiljö genom olika initiativ och möjligheter till personlig utveckling. Genom regelbundna möten och öppen kommunikation säkerställer vi att varje medarbetare ges möjlighet att växa och utvecklas inom företaget.

Vad är det viktigaste för dig som platschef för att få medarbetarna att trivas?

- Som platschef är det absolut viktigaste för mig att skapa en atmosfär där varje medarbetare känner sig sedd och uppskattad. Jag tror på öppenhet och transparens i kommunikationen och strävar alltid efter att vara närvarande och tillgänglig för mina medarbetare. Att bygga starka relationer och visa uppskattning för det arbete som utförs är avgörande för att få medarbetarna att trivas och kunna prestera på den höga nivån de gör.

Jessica berättar vidare om varför hon tror att rekommendationsgraden är så hög för Göteborgskontoret.

- Jag tror att det är ett resultat av vår dedikation till att skapa en positiv och inkluderande arbetsmiljö. Våra medarbetare känner sig stolta över att vara en del av Eductus och är redo att rekommendera oss som arbetsgivare till andra, vilket är ett tydligt bevis på vår framgångsrika företagskultur och arbetsplatsmiljö.

Samhörighet skapar god trivsel med högt i tak

När vi pratar med medarbetarna på Eductus Göteborg, berättar de om vad de tycker är det bästa med sitt arbete, och vad det är som gör att de trivs så bra på Eductus.

- Jag tror det höga resultatet för rekommendationsgrad har att göra med samhörigheten i gruppen. Vi trivs väldigt bra med varandra och är väldigt innovativa. Nya synergier prövas frekvent och vi ser en ökning i resultaten samtidigt som arbetsbelastningen effektiviseras till en hållbar nivå. Vi har en bra chef som stöttar oss och vill vårt bästa. Så det handlar helt enkelt om att de som jobbar nära mig är bra människor.

- Vi trivs oerhört bra på Eductus med vår chef och alla våra kollegor. Alla vi brinner för att hjälpa. Sedan att man gör en skillnad, man hjälper folk ut i arbete/studier. Det är viktigt.

I gruppen har man avsatta tider varje torsdag för gemensamma möte (APT, Rusta- och matchamöte, marknadsmöte eller arbetsgruppsmöte) där alla medarbetarna från de tre kontoren medverkar. Det gör att man behåller en samsyn i uppdraget. Det är också ett viktigt forum för medarbetarna att dela med sig av vad som fungerar bra och vad man behöver göra mindre av, man blir hörd. Detta är särskilt viktigt om man sitter själv på ett kontor.

Kvalitetssäkring

Medarbetarundersökningen görs varje år som ett led i vårt kvalitetsarbete för utveckling och kvalitetssäkring av arbetet inom Eductus.

Lediga tjänster

Är du intresserad av att jobba hos oss?
Du hittar våra lediga tjänster just nu på vår karriärsida.