×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Hoda tilldelas Sfi-lärarpriset av Sollentuna kommun

För sitt initiativ med tjejgruppen på Eductus i Sollentuna, där kvinnor från hela världen träffas en gång i veckan för att diskutera ämnen som rör dem själva eller samhället i stort, har nu Hoda Akbaryian, Sfi-lärare på Eductus, tilldelats Sollentuna kommuns Sfi-lärarpris.

Hoda har alltid haft ett speciellt intresse och engagemang för frågor som rör kvinnor. Tidigare kom det ofta fram kvinnor efter lektionerna och ville prata om privata saker, berättar Hoda. Då väcktes idén om att starta en tjejgrupp på försök. Det föll väl ut och för cirka 15 kvinnliga elever på skolan är nu träffarna är ett återkommande inslag varje vecka.

Nu har Hoda tilldelats Sfi-lärarpriset av Sollentuna kommun för sitt initiativ. Priset delas ut vartannat år till en lärare som har bidragit till en verksamhetsutvecklande insats för elever i kommunen.

– Det känns verkligen underbart att få pris för något som jag brinner för, säger Hoda. Vi träffas i tjejgruppen varje torsdag och diskuterar ett nytt ämne. Det kan röra sig om allt från relationer till utbildning och samhällsfrågor och i det här forumet kan jag verkligen hjälpa kvinnorna med viktiga frågor. De tar råd av både mig och varandra, vilket stärker och utvecklar kvinnorna i gruppen.

Tjejgruppen fungerar även som ett språkcafé, där kvinnorna får öva sin svenska samt prata om väsentliga frågor, som ibland kan vara svåra att lyfta i andra sammanhang.

– Jag hoppas att jag kan vidareutveckla detta och uppmärksamma andra skolor på hur viktigt det är att träffas och prata om viktiga frågor, avslutar Hoda.