×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Fokus personlig utveckling och ledarskap

Inom AcadeMedia har vi något som vi kallar Talangprogrammet. Det är ett ledarskapsprogram för medarbetare som är redo för en ny roll som ledare. Alla deltagare har nominerats av sina respektive chefer.

I årets upplaga av Talangprogrammet för blivande chefer har 27 medarbetare från alla segment inom AcadeMedia utvecklat sitt ledarskap, både individuellt och i grupp.

– Talangprogrammet är en viktig del i vårt arbete för att identifiera morgondagens ledare inom AcadeMedia. Vi behöver ha människor med starka ledaregenskaper i vår organisation. Det är en nyckelfråga för vår fortsatta utveckling, säger Christer Hammar chef på AcadeMedia Vuxenutbildning.

I innehållet ingår både fysiska träffar och eget arbete, där fokus ligger på individuell utveckling inom ledarskap. I år deltog tre av Eductus medarbetare. En av dem var Jessica Dickson från Eductus i Göteborg. Hon ser tillbaka på året som intensivt och givande.

– Jag har träffat fantastiska människor genom Talangprogrammet. Det har varit en dynamisk grupp som gett många perspektiv på ledarskap. Jag har verkligen fått chansen att vrida och vända på ledarskapets alla utmaningar.

Ledarförsörjning är en strategisk fråga inom Eductus. Tf verksamhetschef Charlotte Staaf ser stora fördelar i Talangprogrammet.

– Vi ska vara en växtplats för framtida ledare och därför är Talangprogrammet så viktigt. Vi arbetar i en föränderlig verksamhet då är det alltid viktigt att tänka successionsordning och ta till vara på de ledarkompetenser som finns i vår verksamhet. Genom Talangprogrammet har vi en fantastisk möjlighet att hitta och utveckla dessa personer.