×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Vi deltog på SETT-dagarna

Tillsammans med vårt systerföretag Movant deltog vi som utställare under SETT-dagarna. I vår monter mötte vi företagare och utbildningssamordnare och berättade om hur vi kan hjälpa dem att kompetensutveckla sin personal eller sina elever inom våra kunskapsområden, språk och coachande.

Är du företagare eller utbildningssamordnare och vill veta hur vi kan hjälpa dig stärka upp elever eller personal?
Läs mer nedan om våra tjänster för dig.

För företag

Kompetensförstärkande utbildningar så som Språkförstärkande uppdrag. Här kompetensutvecklar ni medarbetaren med fackliga termer och språk inom yrket. Med vårt språkförstärkande uppdrag förstärker ni ert arbete med integration, mångfald och hållbarhet. Utbildningen bidrar till ökad integration i samhället och skapar mervärde för medarbetare och företag.

För utbildningssamordnare

Svenska med yrkesinriktning (SMY) erbjuds för yrkeshögskolor som vill möta studerandes behov av språkförstärkning.

Utbildningen säkerställer att de studerande har de yrkesinriktade språkkunskaper som

arbetsmarknaden kräver, vid inträde i den yrkesroll utbildningen förbereder för.

Coachande insatser vänder sig till studenter som ska ut på arbetsmarknaden. I uppdraget erbjuds olika aktiviteter, så som att ge den studerande karriärvägledande verktyg - att hitta sitt drömjobb, vad de har att förvänta sig när de tar steget ut i arbetslivet eller rådgivning - hur man kan förbättra sin studieteknik för att fullfölja sin utbildning.

Kontakta oss för att få veta mer

Är du intresserad av att prata kompetensutvecklande utbildningar eller coachande insatser, kontakta vår försäljningsansvarig Jonny Skoglund, jonny.skoglund@eductus.se

Om SETT-dagarna

Lärfestivalen SETT (Scandinavian Education Technology Transformation) som är Skandinaviens ledande mötesplats inom innovativt och livslångt lärande som arrangeras på Kistamässan, Stockholm mellan 18-20 april, 2023.