×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Eductus är ISO-certifierad

Utbildningsföretaget Eductus kan stolt meddela att vi under året tilldelats både en ISO-certifiering och blivit auktoriserade med en Almega-stämpel. – Det är ett kvitto på att vi arbetar systematiskt för att ständigt förbättras och blir dessutom en extra trygghet för våra kunder, både beställare och elever, säger Charlotte Staaf, verksamhetschef på Eductus.

Som en del av utvecklingsarbetet har vi nu erhållit certifiering för kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015, på ledningssystemet. Eductus är även kvalitetssäkrat som auktoriserat utbildningsföretag av branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen.

– Det är ett bevis på att vi har ordning och reda i våra processer, att vi systematiskt arbetar för att utveckla och förbättra. Det ger trygghet för våra medarbetare och leder i förlängningen till bra kvalitet för våra kunder, elever och deltagare. Däremot betyder det inte att vi är klara, men det är en kvalitetsstämpel som visar att vi ständigt arbetar för att förbättra, säger Charlotte Staaf.

Implementering i flera led

Arbetet med att erhålla ISO-certifieringarna har pågått i flera steg. Med hjälp av interna och externa revisorer har Eductus granskats för att se vilka frågor som har behov av fördjupning. Därefter har Eductus fokuserat på internutbildningar för att gå ännu djupare i de olika ämnena. Tillsammans med revisorerna har de även skapat nya rutiner och processer samt befäst flera gamla rutiner som inte följts fullt ut.

– Det känns bra att ha gjort en ordentlig genomlysning av företaget. Mycket var redan på plats men när pusselbitarna fogades samman kom helheten som gör att vi alla jobbar mot samma mål. Det har skapat en gemensamhetskänsla där vi tydligt kan säga att det är vi som är Eductus, det är såhär vi arbetar och det är den här kulturen vi vill ha, säger Charlotte Staaf.

Vägen framåt

Det har varit ett omfattande och krävande arbete att genomlysa företaget och sätta nya arbetssätt. Som ett rikstäckande företag med medarbetare över hela Sverige har det ibland varit en utmaning att få en tydlig röd tråd genom hela verksamheten. Engagemanget har varit stort i alla led, från ledningsgrupp till medarbetare. Charlotte Staaf ser mycket positivt på förändringarna.

– Det är nu det börjar på riktigt. Nästa steg är att på nytt kartlägga våra förbättringsområden för att kunna jobba vidare med dem. Samtidigt ska vi bibehålla det som är bra och få samtliga medarbetare på Eductus att känna sig trygga och säkra i hur vi tillsammans leder företaget in i framtiden, avslutar Charlotte Staaf.

Vill du veta mer om Eductus kvalitetsarbete?