×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Avesta sticker ut

Sfi-modell bidrar till lägre arbetslöshet bland utrikesfödda

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten bland utrikesfödda ökar på många platser i landet. Avesta frångår dock trenden och minskar istället – för tredje året i rad. En av anledningarna är det unika koncept som används på sfi-utbildningen i kommunen, som drivs av Eductus.

- Vi har tagit fram en modell som verkligen fungerar och har personal med ett otroligt stort personligt engagemang, säger Mona Bodin, skolledare Eductus Avesta.

Eductus är ett utbildningsföretag inom AcadeMedia. Sedan 2015 levererar Eductus sfi-utbildning på uppdrag av Avesta kommun. Under den stora flyktingvågen samma år ökade ansökningarna till sfi i Avesta kommun kraftigt. Vid starten kom nästan dubbelt så många elever som beräknat. Det höga trycket gjorde att man var tvungen att utveckla pedagogiska metoder och modeller för att kunna erbjuda plats och tillgodose alla elevers och lärares behov. Resultatet blev bland annat Mitt SFI: en unik 15-veckorsmodell som till följd av dess goda effekt fortfarande ligger till grund för utbildningen.

Ett stort fokus i modellen ligger att förkorta vägen från sfi till arbetsmarknaden. Genom att språkundervisningen ges en tydlig roll för elevens förutsättningar att ta sig in på arbetsmarknaden och egen försörjning så hittar eleverna drivkraft. Man arbetar också mycket med mjuka värden – som att lyfta alla elevers drömmar och mål för framtiden, elevernas förutsättningar och hur vägen till drömjobbet skulle kunna se ut. Eductus team i Avesta har sedan starten prövat flera olika metoder för att korta vägen från sfi till arbetslivet, där Mitt SFI är en viktig del, men också integrerad och fördjupad studievägledning.

Avesta går mot strömmen

Nu visar ny statistik att arbetslösheten bland utrikesfödda i Avesta sjunker för tredje året i rad, enligt uppgifter från Arbetsförmedlingen som nyhetstjänsten Newsworthy sammanställt. Sfi-utbildningen kan ses som en av de bidragande faktorerna till den positiva trenden.

- Kunskaper i det svenska språket är en av nycklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Det känns väldigt roligt att se effekterna av det arbete vi grundlägger på sfi. Att eleverna får jobb och egenförsörjning är ett kvitto på att våra metoder fungerar. Sedan vi började jobba med Mitt SFI har vi hela tiden arbetat för att utveckla konceptet och nu fortsätter vi på den inslagna vägen, säger Mona Bodin.

Kommunen har också gjort flera andra insatser i samverkan med Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Bland annat har de satsat på så kallade extratjänster med handledarstöd, där handledarna haft ett nära samarbete med skolan – och tillsammans nått framgångarna i att minska arbetslösheten. Kommunen har även tillsammans med övriga dalakommuner samverkat med Karlstad universitet och Skolverket kring en utvecklad modell för studie- och yrkesvägledning som integrerats i utbildningen.

Marie Hjelm, rektor för vuxenutbildning integration i Avesta kommun, är mycket positiv till initiativen och är stolt över att Skolverket lyft fram kommunens sfi-utbildning som gott exempel.

- Mitt SFI har bidragit till att nya svenskar i Avesta lättare förstår den svenska arbetsmarknaden, vilka krav som ställs för att få ett arbete och därmed också möjlighet att bli självförsörjande. Konceptet har varit en framgång, där engagerade och passionerade lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledning har haft en viktig roll. Att Skolverket lyft fram oss som ett av fem goda exemplen är ett bevis på att vi gjort något bra och unikt, vilket blir en kvalitetsstämpel, avslutar Marie Hjelm.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss.