×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Audition för plats till hotellutbildning

100 arbetssökande kom när det var dags för audition för att kämpa om en av de 13 åtråvärda platserna till ”Praktikantprojektet”. Sedan 2014 har Clarion Hotel Arlanda Airport och  Arbetsförmedlingen Luftfart samarbetet kring projektet. I år kompletteras praktiken med en serviceutbildning hos Eductus, då deltagarna kommer att få lära sig mer om service, värdskap och försäljning. Utbildningen kommer att ge dem kunskap, stärkt självförtroende och en merit på deras CV. Utbildningen riktar sig främst till utrikesfödda kvinnor, långtidssjukskrivna och ungdomar. Praktikperioden sker på Clarion Hotel Arlanda Airport. Tidigare omgångar har varit framgångsrika och 50-75% av deltagarna har fått anställning på hotellet efter avslutad praktikperiod.

Den 24 oktober kommer de 13 utvalda att starta sin utbildning.

Om audition
Audition är Clarion Hotel´s sätt att hitta kreativa och personliga talanger fyllda med passion och som kan leverera en service utöver det vanliga. Personlighet går före CV. På en audition har den sökande två minuter på sig att visa vad de går för inför en jury som består av personal från hotellet. Efter urvalet sker intervjuer och sen ska 13 st få erbjudande om arbetsmarknadsutbildning och praktik. Alla praktikanterna får en egen personlig handledare från hotellet.