×

 

Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.

Ämne - Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur.

Du lär dig utveckla förmågan att kritiskt värdera och skilja mellan påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund. Och mycket mer därtill.

Ämnet behandlar fysikens:

 • Begrepp
 • Teorier
 • Modeller
 • Arbetsmetoder

I ämnet Fysik får du kunskaper om fysikens olika utföranden inom:

 • Teknik
 • Medicin
 • Hållbar utveckling

Naturvetenskapligt perspektiv på vår omvärld

I fysiken lär du dig att från en naturvetenskaplig utgångspunkt, delta i samhällsdebatten och diskutera etiska frågor och ställningstaganden.

Teori och experiment

Fysik utvecklas ständigt i ett samspel mellan teori och experiment, där hypoteser, teorier och modeller testas, omvärderas och förändras.

Delkurser som ingår i ämnet fysik på gymnasienivå:

 • Fysik 1a, 150 poäng
 • Fysik 1b1, 100 poäng
 • Fysik 1b2, 50 poäng
 • Fysik 2, 100 poäng
 • Fysik 3, 100 poäng