×
 

3

Du lämnar nu webbplatsen och omdirigeras till:

Avbryt för att återgå till webbplatsen.
Academedia Ekonomiservice

Företagssamarbete

AcadeMedia Ekonomiservice VUX

Academedia Ekonomiservice VUX hittade ny ekonomiassistent genom Eductus

När Caroline Wertheim, redovisningschef på AcadeMedia Ekonomiservice VUX behövde anställa var det självklart att ställa frågan till Eductus om vi hade någon deltagare i Rusta och matcha som hade passande kompetens för Carolines behov. Och det hade vi! Här är solskenshistorien om Amadeus som efter 30 månaders arbetslöshet fick jobb som Ekonomiassistent på AcadeMedia Ekonomiservice VUX.

Samarbetet med Educuts

Caroline arbetar som redovisningschef på AcadeMedia Ekonomiservice för segmentet Vuxenutbildning där Eductus ingår som ett bolag. Ekonomiservice och Eductus delar dessutom kontor i Göteborg så Caroline kände därför till Eductus verksamhet sedan tidigare. Efter att skannat av läget hos Eductus på kontoret var det för henne var det ett naturligt att gå vidare och kontakta en av Eductus jobbcoacher i Göteborg som ett första steg i anställningsprocessen.

Vad har varit det bästa i samarbete med Eductus?

-De har varit väldigt snabba på att svara och varit väldigt öppna med hur situationen ser ut så det har känts bra.

Nu har ni rekryterat Amadeus genom Eductus Rusta och matcha. Hur ser framtida rekryteringar ut?

-Amadeus är egentligen först ut att anställas den vägen men jag hoppas att när det kommer möjligheter framöver ska kunna gå den vägen också.

Värdefull intern samverkan

I denna rekrytering har den interna samverkan inom AcadeMedia varit värdefull och till stor hjälp både för Amadeus som gått från deltagare i Eductus arbetsmarknadstjänster till anställd och för Caroline som hittade rätt kompetens till det rekryteringsbehov hon hade.

Eductus arbetar dagligen med samverkan mellan bolag internt i koncernen och externt med företag och näringsliv. Vårt arbete är att få ut individer i jobb eller utbildning vilket ger dem en egenförsörjning, minskar utanförskap och skapar en hållbar arbetsmarknad. Vi jobbar för att sänka trösklar på arbetsmarknaden och få arbetsgivare att våga anställa individer som står utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Att hitta kompetens för företag idag handlar mycket om att se möjligheter och anställa utifrån potential. Arbetsgivare har svårt att hitta medarbetare och samhället i stort kräver ett inkluderande synsätt.

Vår vision är: ”Alla kan ta ett jobb”. Det jobbar vi utifrån men med individuella anpassningar då vägen till jobb ser olika ut för alla.

Amadeus berättar sin historia

I januari 2022 började Amadeus Winkvist i Rusta och matcha hos Eductus. Adam Ghoneim blev hans jobbcoach och tillsammans började dom resan från arbetslös till anställning. Amadeus hade varit arbetssökande i ca 30 månader när han träffade jobbcoach Adam.

Amadeus

Hur hjälpte Eductus dig till jobb?

Jag fick jättebra stöd från min jobbcoach Adam och vi hade tillsammans flera samtal för att hitta vägen framåt och hitta mitt mål. Om mitt mål var att komma ut i studier eller om jag ville komma ut i jobb, Adam var väldigt noga med att hitta mitt mål som vi kunde jobba mot.

Nu har du fått ett jobb, grattis! Berätta om vart du fått anställning.

Tack! Jag arbetar nu som ekonomiassistent på Ekonomiservice för AcadeMedia vuxenutbildning. Där sitter jag i leverantörsreskontran och ser till att vi har all information vi behöver och att bokföringen flyter på så att mina kollegor sedan kan sammanställa detta och leverera uppgifterna till våra Business Controllers som upprättar budget och prognoser.

Hur gick det till när du fick jobbet?

Adam kontaktade mig och berättade att han hade fått respons internt från AcadeMedia att de eventuellt hade en tjänst som skulle passa mig. Jag sökte tjänsten och kom vidare till intervju och efter en dialog kom vi fram till att börja med en praktik på fem veckor. Det gav mig en möjlighet att lära mig programmen och de olika systemen samt hur det fungerar på ett större bolag som AcadeMedia. Min erfarenhet var att jag tidigare jobbat mer med mindre bolag så det var lite annorlunda att börja jobba med en så stor koncern.

Praktiken gick bra och jag blev efter den erbjuden en tillsvidareanställning som jag med glädje tackade ja till.

Hur känns det att ha fått jobb?

Det känns jättebra! När man varit arbetssökande en längre tid skapar det en känsla av att man inte är önskad och att man står utanför samhället. Ett jobb skapar relationer både till samhället och människor och ger en tillhörighet.

Skulle du rekommendera Eductus till andra arbetssökande?

Ja jag kan rekommendera Eductus, de var bra och peppade mig målinriktat till jobb.

Snabbfakta

Namn:: Amadeus Winqvist
Ort:: Göteborg
  • Tid i Rusta och matcha: ca 4 månader
  • Fått jobb som: Ekonomiassistent